HomeNormativa Interna Futbol Base

Normativa Interna Jugadors de Fútbol Base de la UE Vilassar de Mar

Respecte als entrenaments:

1. El jugador haurà de PRESENTAR-SE com a mínim 15’ abans de l’hora establerta per a l’inici de l’entrenament, havent d’avisar prèviament a l’entrenador si li sorgeix alguna circumstància que li impedeixi ser puntual. En cas de no assistir haurà d’avisar A l’ENTRENADOR PERSONALMENT, o bé al coordinador, en cas de no poder avisar a est.

2. El jugador haurà d’assistir OBLIGATÒRIAMENT amb la roba que assigni l’entrenador. El jugador que no assisteixi amb la roba d’entrenament adequada no entrenarà.

La reincidència es considerés una falta greu i serà sancionada com a tal.

3. Tot el grup complet ESPERARÀ DINS DEL VESTUARI a l’entrenador per posteriorment sortir tots junts i començar l’entrenament.

4. L’assistència als entrenaments és obligatòria, EL JUGADOR QUE NO ENTRENI 3 dies o 2 en els equips de dos entrenaments, NO ANIRÀ CONVOCAT AQUESTA SETMANA, excepte decisió de l’entrenador.

5. Amb la intenció d’evitar posar en risc la integritat física dels jugadors, es prohibeix portar: PÍRCING, PENDENTS, ANELLS, CADENES… Principalment per la salut dels jugadors. A més, i pel mateix motiu, tot jugador haurà d’entrenar OBLIGATÒRIAMENT amb canyelleres.

6. Per una correcta higiene, ÉS OBLIGATORI DUTXAR-SE En FINALITZAR L’ENTRENAMENT. Amb això a més de contribuir a la higiene esportiva, evitarem lesions i refredats.

7. El mòbil haurà d’estar en silenci des que entrem en el vestuari, a no ser per causa major, la quin serà indicada a l’entrenador abans d’entrar en el vestuari.

8. En finalitzar l’entrenament si falta alguna cosa del material que s’hagi utilitzat per a la realització del mateix, TOT EL GRUP TENDRA LA OBLIGACIÓ de quedar-se a buscar-ho fins que aquest es trobi, HI HAGI O NO ENCARREGAT DE MATERIAL. En cas de reiterades pèrdues, s’analitzarà la situació.

9. El vestuari s’haurà de deixar disponible per a la seva utilització A l’HORA QUE SIGUI REFLECTIDA PEL CLUB, i en el vestuari que cada equip té assignat, sense necessitat d’ocupar un altre. És necessari mantenir i cuidar les instal·lacions del Club.

10. EL RESPECTE és una dels aspectes que mes cuidarà l’escola cap a companys i empleats del club (directius, entrenadors, coordinadors, encarregats del camp…). Pel que han d’evitar-se actes de menyspreus, gestos o qualsevol altra acció de menyscapte cap a aquestes persones.

Respecte als Partits:

1. Els jugadors seran convocats mitjançant la signatura de la Fulla de Convocatòria en l’entrenament previ al partit; si un jugador no va assistir, haurà de posar-se en contacte amb l’entrenador per conèixer si està convocat. A més, aquell que oblidi signar, ho faci en el nom d’un altre company o deteriori la fulla, serà automàticament exclòs d’aquest partit.

2. El jugador haurà de presentar-se a l’hora de la citació, havent d’avisar AL MÉS AVIAT POSSIBLE d’algun imprevist al seu entrenador, per poder convocar a un altre company de la plantilla si així ho cregués oportú.

3. És obligatori anar UNIFORMAT AMB LA ROBA DEL CLUB, abans, durant i després del partit (tres cambres, xandall, borsa, dessuadora d’escalfar, samarreta, pantalons i mitjanes per jugar, així comcanyelleres i botes). El que no assisteixi al partit amb la indumentària adequada QUEDARÀ FORA DE L’11 INICIAL del partit tret que l’entrenador estimi oportú el contrari.

4. És necessari que cuidem la imatge del club, per la qual cosa cap jugador podrà llevar-se cap element de la roba de joc (samarreta, pantalons i mitjanes. (EXCEPTE CASOS EXCEPCIONALS) fins a la seva entrada al vestuari.

5. TOTS ELS JUGADORS han de sortir junts a l’escalfament. Els jugadors que comencin el partit realitzaran un escalfament específic i els jugadors que ocupen la banqueta realitzaran les tasques alternatives marcades.

6. En la banqueta solament podran estar jugadors inclosos en l’acta. En el mateix, haig de romandre assegut i amb un comportament adequat (samarreta posada, sense menjar, atent al partit, etc). És imprescindible que els jugadors suplents tinguin una actitud positiva cap a l’equip i que vagin coneixent al rival al que molt possiblement minuts després es vagin a enfrontar.

7. En el descans del partit TOTS ELS JUGADORS entraran al vestuari. En cas que un jugador hagi de romandre escalfant, entrarà cinc minuts després.

8. RESPECTE amb l’àrbitre, rival, aficionats,… totes les sancions seran estudiades i sancionades concordes a la gravetat i més enllà dels establert per l’organisme federatiu corresponent.

9. Després de ser substituït, el jugador romandrà en la BANQUETA fins a la finalització del partit.

10. Els jugadors no citats, més com a recomanació que com a norma, haurien d’assistir a veure als seus companys per augmentar el bon clima del vestuari i aprendre del joc.

11. Cada jugador estarà obligat a donar la ma alrival i àrbitre sigui el que sigui el resultat final.

12. Tant en incorporar-se al camp (inici i descans) com en abandonar-ho (descans i final del partit) s’agruparà tot l’equip al voltant del capità i es desplaçaran junts.

13. Utilitzarem les instal·lacions rivals com si fossin nostres i hem de cuidar-les tant com si anessin les nostres.

14. RESPECTE CAP A l’ÀRBITRE I AFICIÓ CONTRÀRIA. en la graderia segueixo sent jugador del Club i haig de col·laborar a un clima d’esportivitat. Seran estudiats tots els comportaments que es trobin fora del normal davant àrbitre o afició contrària.

L'incompliment d'un o diversos dels articles d'aquesta normativa pot comportar l'expulsió del jugador del club

https://uevilassardemar.cat/wp-content/uploads/00100_0000152355_escut-2.png

Unió Esportiva Vilassar de Mar

© 2019 Avís legal y Política de Privadesa

2022 © copyright Or&Not Agency