HomeCondicions us de la web

Condicions d’Ús del lloc web.

1.- Objecte i contingut del lloc web.

Les presents condicions generals d’ús regulen l’accés i utilització de www.uevilassardemar.cat d’ara endavant el «Lloc web», el contingut del qual té com a objectiu establir un canal de comunicació entre el titular de la Web i els blogs que són de la seva titularitat i els visitants del lloc web, respecte a les activitats del titular, productes que comercialitza i la informació que proporciona.

La consulta dels continguts del Lloc web no constituirà per si mateixa cap mena de relació contractual i la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l’usuari. La informació inclosa en el lloc web o els blogs, especialment en qualsevol dels posts o newsletters, no constitueix en cap cas una assessoria i la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l’usuari

El titular del lloc web, no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, a excepció d’aquells extrems als quals obligui la Llei, ni de l’aplicació o ús concret que pogués fer-se d’aquesta.

UNIÓ ESPORTIVA VILASSAR DE MAR. en endavant UE VILASSAR DE MAR es reserva el dret exclusiu a actualitzar, modificar o eliminar els continguts del, Lloc web, de les presents condicions d’ús, de la política de privacitat i de qualsevol advertiment legal específic, que puguin resultar aplicables a la present Web. així com el dret de limitar o impedir l’accés a aquests. Es podrà exercir tals drets en qualsevol moment i sense previ avís.

2.- Propietat Intel·lectual.

Queden reservats en favor del titular de la Web www.uevilassardemar.cat i de tots els blogs dels quals és titular en tots els drets sobre els continguts -textuals i gràfics- tant de la pàgina web com de les xarxes socials que apareixen en aquesta.

Queda prohibit qualsevol ús dels continguts de lloc web concretament, sobre les imatges, disseny, obres, marques, logotips, codi font i qualsevol altre susceptible de protecció, sense l’autorització expressa del titular, excepte la possibilitat de compartir continguts quan UE VILASSAR DE MAR així ho autoritzi.

El titular del lloc web no concedeix cap mena de llicència o autorització d’ús a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la pàgina Web i els serveis oferts en aquesta.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual, podent donar lloc a l’exercici per part del titular de la Web, de totes les accions judicials o extrajudicials que poguessin correspondre en exercici dels seus drets.

3.- Protecció de Dades.

UE VILASSAR DE MAR en qualitat de responsable-titular del lloc web i en compliment de la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, concretament el Reglament 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (D’ara endavant, RGPD), que assenyala que el consentiment per al tractament de dades ha de ser exprés, “exigint que es manifesti de forma clara i inequívoca per part de l’interessat a través d’un acte afirmatiu clar que evidenciï una declaració de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca de l’interessat d’admetre el tractament de dades de caràcter personal que l’afecten”, l’informem que les dades personals que vostè ens faciliti voluntàriament seran inclosos en un registre d’activitats, creat sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de poder gestionar les seves peticions i/o consultes, així mateix enviar-li informació sobre activitats o serveis relacionats amb els serveis descrits en aquesta pàgina Web.

Les dades () són obligatoris per a tractar i dur a terme les sol·licituds. La resta de dades sol·licitades, la resposta de les quals és opcional, estan destinats a conèixer-te millor, a més de millorar els serveis proposats, assegurant en tot moment la privacitat. Excepte revocació per part teva, UE VILASSAR DE MAR podrà enviar-te per correu electrònic informació sobre el lloc, les ofertes promocionals per a productes oferts a través de la nostra Web. Les teves dades poden comunicar-se a les empreses del grup descrites en la política de privacitat.

Vostè podrà exercir els drets d’accedir, rectificar, limitar, cancel·lar i sol·licitar la portabilitat de les dades dirigint a aquest efecte un escrit (acompanyant còpia d’un document oficial que li identifiqui) al nostre domicili social, Av. de l’Arquitecte Eduard Ferrés, s/n08340 Vilassar de Mar, Barcelona,  Espanya.

El responsable del tractament, es compromet a observar l’obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens faciliti, a tractar-los de forma confidencial i a guardar-los adoptant les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia, complint les previsions establertes en el RGPD.

Els usuaris que proporcionin les seves dades personals per a qualsevol de les funcionalitats de la pàgina web, hauran d’acceptar la Política de Privacitat.

4.- Xarxes socials.

Posem en el seu coneixement que estem presents en Xarxes Socials. El tractament de les dades que es realitzi de les persones que es facin seguidores (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les Xarxes Socials) de les pàgines oficials de UE VILASSAR DE MAR en les xarxes socials, es regirà per aquest apartat, així com per aquelles Condicions d’ús, polítiques de privacitat i altres normatives d’accés, ús i similars que pertanyin a la xarxa social que correspongui, de les quals l’usuari de les Xarxes Socials, ja haurà acceptat. UE VILASSAR DE MAR tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social que correspongui, informar-ho d’activitats productes o serveis de UE VILASSAR DE MAR o de tercers que puguin estar relacionats amb la nostra activitat així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials puguin permetre.

5.- Publicitat.

El lloc web podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable. UE VILASSAR DE MAR , no serà responsable, en cap cas, dels continguts publicitaris o dels patrocinadors inclosos en el lloc web.

6.- Enllaços.

SBG BROKER no es fa responsable dels continguts als quals es dirigeixen els enllaços situats en el lloc web, si escau, segons el que s’estableix en l’article 17 de la Llei 34/2002, de data 11 de juliol (LSSI) especialment aquells enllaços que provenen de marketplaces del sector. L’Usuari és l’encarregat d’acceptar i comprovar els accessos cada vegada que accedeixi.

Tals enllaços o esments tenen una finalitat que no impliquen el suport, l’aprovació, comercialització o cap relació entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

Els tercers que tinguin la intenció d’incloure en una pàgina web un enllaç de la present pàgina web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran allotjar continguts que siguin inapropiats, il·lícits, pornogràfics, violents, etc. UE VILASSAR DE MAR no es fa responsable del contingut de la Pàgina Web, no promou, garanteix, supervisa, no recomana els continguts de tercers.

7.-Responsabilitat.
L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que UE VILASSAR DE MAR pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions d’aquestes condicions d’ús.

L’Usuari es compromet a utilitzar el lloc web, de conformitat amb la Llei, les presents condicions d’ús, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d’aquesta amb finalitats o efectes il·lícits, sent contraris a aquestes condicions, o lesius d’interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la Web, els seus continguts o impedir un normal ús de la mateixa per part d’altres usuaris.

8.-Llei aplicable.

Les condicions d’ús es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia derivada de la interpretació o aplicació dels continguts o serveis contemplats en el lloc web, les parts acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

https://uevilassardemar.cat/wp-content/uploads/00100_0000152355_escut-2.png

Unió Esportiva Vilassar de Mar

© 2019 Avís legal y Política de Privadesa

2022 © copyright Or&Not Agency